• Kamenné koberce Lukáš VotápekVenkovní bazén
  • Kamenné koberce Lukáš VotápekBazén
  • Kamenné koberce Lukáš VotápekKancelář
  • Kamenné koberce Lukáš VotápekObývák
  • Kamenné koberce Lukáš VotápekKuchyň
  • Kamenné koberce Lukáš VotápekDětský koutek
  • Kamenné koberce Lukáš VotápekFitness
  • Kamenné koberce Lukáš VotápekKancelář
  • Kamenné koberce Lukáš VotápekKoupelna
  • Kamenné koberce Lukáš VotápekTerasa
Kamenné koberce Lukáš Votápek1 Kamenné koberce Lukáš Votápek2 Kamenné koberce Lukáš Votápek3 Kamenné koberce Lukáš Votápek4 Kamenné koberce Lukáš Votápek5 Kamenné koberce Lukáš Votápek6 Kamenné koberce Lukáš Votápek7 Kamenné koberce Lukáš Votápek8 Kamenné koberce Lukáš Votápek9 Kamenné koberce Lukáš Votápek10

Návod na pokládku

Návod na pokládku

 

1)    Příprava nářadí - pro aplikaci budeme potřebovat zednickou lžíci, hladítko, desku na stahování větších ploch, ředidlo S6005 a hadřík pro očištění, dva kyblíky, míchací vrtuli a vrtačku s regulací otáček.

2)    Příprava podkladu - podklad musí být suchý, čistý, odmaštěny a zbavený volných částic. Teplota prostředí i podkladu se při aplikaci musí pohybovat v rozmezí 8 - 25°C.

3)    Když máme podklad připravený, začneme s přípravou kamenného koberce. Do prvního kyblíku vysypeme kamenivo z pytle. Je důležité, aby kamenivo i mramorové kamínky nebyly vlhké.

4)    V druhém kyblíku smícháme složky A a B epoxidové pryskyřice a směs mícháme 3 minuty za pomalých otáček cca 300 ot./min. pomocí vrtačky.

5)    Promíchanou epoxidovou pryskyřicí vlijeme do kyblíku s kamenivem a celou směs důkladně promícháme. Takto si připravíme pouze množství, které stihneme bezpečně zpracovat do 40 minut při teplotě 20 °C.

6)    Promíchanou směs kamenného koberce postupně nanášíme na podklad. Nanesenou směs vyrovnáváme do roviny pomocí hladítka (u malých ploch) nebo kovovou deskou (u větších ploch). Vyrovnaný povrch nakonec uhlazujeme mírným tlakem hladítka, aby byl povrch dokonale hladký. Povrch vždy kontrolujeme vizuálně. Během práce průběžně otíráme nářadí hadříkem namočeným v ředidlu, aby se kamínky na nástroje nelepily a práce, byla snadnější.

7)    Položený a zahlazený povrch chráníme 24 hodin před pošlapáním. Kamenný koberec je plně zatížítelný po 7 dnech.

 

Renovace schodů

Hlavni postup při renovaci schodů je stejný jako u pokládky plochy. Pokud je povrch schodů horší kvality nebo podstupnice necelistvá doporučujeme povrch ošetřit hloubkovou penetrací. Dalším krokem je příprava bednění. Bednění provedeme nejlépe z dřevěných či plastových šalovacích desek, které musíme odseparovat např. čistým rostlinným tukem, sádlem, nebo lze desky obalit pevným igelitem, aby se kamenný koberec na bednění nepřilepil.

 

 

 

 

1) Připravíme si šalovací desky, které obalíme pevným igelitem nebo natřeme důkladně tukem. Takto upravené šalovací desky pevně přichytíme k podstupnici pomoci šroubů. Šrouby nedotahujeme úplně, ale jen tak aby deska vytvořila mezeru mezi podstupnicí cca 1,5 - 2 cm. Mezeru necháme i mezi spodní částí bedněni a stupnicí.


2) Bednění musí být dostatečně pevné a při kotvené, aby nedošlo kjeho uvolnění během hutnění. Směs kamenného koberce postupně vsypáváme do vzniklé mezery a ihned průběžně hutníme tak, abychom důkladně vyplnili mezeru mezi podstupnicí a šaIovací deskou.


3) Po zaplnění svislé mezery mezi podstupnicí a bedněním pokračujeme ve vytvořeni vodorovné plochy. Zde je důležité, aby se svislá plocha s vodorovnou plochou schodu dobře spojila. Tloušťka kameniva na vodorovné ploše nesmí přesahovat výšku mezery mezi spodní části bednění a vodorovnou plochou stupnice. Stejným postupem realizujeme zbytek schodů.

4) Po 24 hodinách opatrně začneme bednění odstraňovat. Vyšroubujeme šrouby a jemným poklepem odstraníme bedněni. Případný povrchový šlem z pryskyřice odstraníme pomoci hrubého rýžového kartáče.

 

 

Kontakty

Lukáš Votápek
Kamenné koberce

Sobčice 95
50801 Hořice

Mobil: +420 604 115 103

E-mail: votaplukas@seznam.cz

Web: www.kobercezkamene.cz

^